Els nostres serveis

Els serveis que oferim son d'assessorament fiscal, mercantil, patrimonial, immobiliari i successori.

 

Assessorament fiscal i comptable:

 • seguiment i revisió de criteris comptables i política fiscal de l'empresa
 • planificació fiscal, empresarial i patrimonial
 • gestió comptable i presentació de declaracions tributàries
 • inspeccions tributàries i recursos administratius i contenciosos
 • declaracions tributàries, IRPF, Patrimoni, Societats, IVA, etc.

 

Assessorament mercantil.

 • juntes Generals
 • constitució de societats, pactes de socis, protocols familiars+
 • reestructuracions empresarials

 

Assessorament patrimonial, inmobiliari i successori.

 • compravenda i arrendament d'immobles
 • planificacio patrimonial
 • planificació successòria